FAMILJEBAND

Historien om Gustava, Maria Fredrica, Selma, Axel, Jakob, Martin, Lars Levi, Elsa Brita och alla de andra.

Gustava Christina Thelin 1817-1875       Historien om min morfars mormor

       

Den 13 januari 1817 föddes Gustafva Christina Thelin i Stockholm. Att hon inte var välkommen till världen förstår man av det som står skrivet i födelseboken för Skeppsholmens församling:

"Gustafva Christina Lovisa. Oägta. Modren 35 år gammal"

Inget namn vare sig på pappan eller på mamman, alltså. Att mamman fick vara anonym var lagstadgat sedan Gustaf III:s tid – ogifta mödrar ville ofta inte skylta med sitt namn i kyrkböckerna, och kunde slippa det. Lagen försvann inte förrän i slutet av 1800-talet. Kyrkoherde J.P Häggman vid Skeppsholms församling skrev så här i ett intyg:

”År Ettusenåttahundrasjutton (1817) den trettonde (13) Januari föddes, och den 14 i samma Månad döptes, Gustafva Christina Lovisa, Dotter af o.angivne Föräldrar. Modrens ålder uppgafs, af barnmorskan Fru Dubois, vara 35 år. Dopet förrättades av ScholaLäraren Herr Sv. Algren”.

Dopvittnen var vaktmästaren Gustaf Adolph Lindblad, barnmorskan fru Dubois och fru Beata Fellenius.

Lilla Gustafva Christina fick en hård start i livet. Vad som hände de första månaderna och vem som egentligen tog hand om henne är osäkert. Mamman? Något syskon?

VÄN AV ORDNING GRIPER IN  I september, när hon är åtta månader gammal, anländer två brev samtidigt till Allmänna Barnhuset i Stockholm. I båda breven vädjar brevskrivarna till barnhuset att ta hand om den lilla flickan. Det första brevet lyder:

 ”Nedannämnde Barn, såsom lämnadt utan all vård och skötsel anmäles vördsamlingen hos respective Allmänna BarnhusDirectionen till intagning å Stora Barnhuset. Stockholm d. 24 Sept. 1817  På Hedvig Eleonora Församlings Fattighusdirections vägnar

           Anders Scherdin   Kongl. HofPredikant och  Comminister vid Hedvig Eleonora församling” 

Och det andra brevet: 

”Skräddarmästareenkan M.F. Thelin, som bodt i huset No 6 på Ladugårdslandet Riddargatan och Quarteret Sjöman är för tjufvnad arresterad och efter ewad som Underrusthållaren ochj Riddaren Wannqvist mig berättat förd på Correctionsanstalt; som lämnadt efter sig i de Rum som hon inquarterad bebodt 3nne värnlöse Barn, ett är på 13de året och ett blott ½ år  gammalt, den 3dje eller äldsta dottern är så gammal, at hon sig själv kan försörja; min ödmjuka anhållan är hos ädla Fattig-Wården att nämnda späda Barn måtte blifwa på Barnhuset emottaget och wårdat, samt gossen av fattigvården emottagen.

                                                      Stockholm den 23 september 1817   B. Av. Österberg  Assessor och Riddare av W.O.

 Brevskrivare nr 2 hade ingen aning – eller brydde sig kanske inte om – att maman ville vara anonym. Tack vare hans upprörda brev får vi veta att mamman heter M.F. Thelin och att hon är änka efter en skräddaremästare. Hon har flera barn och bor på Ladugårdslandet – på den tiden i stadens utkant. Just det kvarter, där hon bodde med sina barn, revs senare för att ge plats åt Kungl. Dramatiska Teatern. Alldeles vid Nybroplan och numera mitt i stan.

BLIR BARNHUSBARN   Lilla Gustafva Christina Thelin tas in på Allmänna Barnhuset den 24 september 1817. Hon är då åtta månader gammal.

Ett par dagar senare utackorderas hon till en familj i Alfta, Tibble socken. Rusthållaren Hans Mattsson tar hand om henne och får 52 Riksdaler om året för besväret. Dessutom en ”koltbeklädnad” per år, dvs en omgång barnkläder.

Två år senare, 19 september 1819, flyttas hon till en annan familj, torparen Lars Andersson i Wrå, Knifsta socken. Underhållet minskas till 26 Riksdaler.

Hos den familjen stannar hon några år, till hösten 1822, då ett nytt brev ang. Gustafva Christina Thelin anländer till Allmänna Barnhuset. Den här gången från prästsen i Knifsta församling, som skriver att…

 ”… barnhusbarnet Gustafva Christina Thelin, fem år 1817 den 26 september uttogs på barnhuset i Stockholm av torparen Lars Andersson från Knifsta socken och Wrå torp, lefver och har hittills njutet en öm vård och christelig uppfostran, men som nämnde Andersson dog förledet år den 19 september är nu hans efterlemnade hustru, Enkan Anna Stina Björk, alldeles oförmögen att nämnde Barn längre vårda. Barnet är vaccinerad.

                                          Attest av Knifstaden   27 Sept. 1822    Olof Hellström   v. comminister L.”

 5-åriga Gustafva Christina hamnar på barnhus igen, eftersom änkan inte orkar ta hand om henne. Den här gången dröjer det några månader innan hon blir utackorderad. Hon har hunnit fylla 6, när hon i februari 1823, får besked om att hon ska flytta långt, långt bort. Till Norrland.

FOSTERBARN I MEDELPAD  Samma dag, den 10 februari 1823, placeras sammanlagt 5 barnhusbarn hos olika familjer i Medelpad, en av dem är Gustafva Christina. Hennes nya hem blir hos bonden Måns Månsson i Östanbäck, Holm socken, Västernorrlands län. Han får 12 Riksdaler om året för besväret.